Author: som bhartiya

  • hein azaad, toh q nahin?!

    hein azaad, toh q nahin?!

    HEIN AZAAD TOH Q NAHIN!? ek arse se ud ne ka jee karta h…, kehte hein ve hun azaad….toh q nahin… samandaro ko paar karne ka, lehron se ladh, paar jaane ka jee karta h… gar hu azaad jo, q nahin….!? aas paas khushiyon ko sametkar, aapno k liye jeene ka jee karta h, nahin…